Ašot Haas
Static Motion

Statický pohyb, ilúzia priestoru, zvukové vlny, optické klamy. Svetlá, farby, estetická príťažlivosť či vizuálny minimalizmus a technologický maximalizmus. Tvorba multimediálneho vizuálneho umelca Ašota Haasa (1981) sa vykryštalizovala do signifikantnej a ľahko atribuovateľnej podoby. Prikláňa sa k technologickým a materiálnym experimentom, ktoré komunikuje prostredníctvom nerušivej abstrakcie využívajúcej repetície a variácie základných geometrických tvarov. Hoci sa plne opiera o dejiny umenia a cítime ozveny op-artu, abstraktného geometrizmu či minimalizmu, práve digitalizácia a využitie poznatkov z priemyselnej výroby či technologických a materiálnych inovácií v kombinácii s fyzikálnymi a matematickými zákonmi a štipkou pop-faktora vytvárajú funkčné spojenia, ktoré sú v našom prostredí jedinečné.

Haasove diela sú intenzívne, no nekričia. Sú vizuálne atraktívne, no nie koncepčne vyprázdnené. Potrebujú zvýšenú citlivosť a odlišný prístup k čítaniu. Naratív totiž nie je tradičný – nečítame ho zľava doprava a nemá začiatok ani koniec. Nenútená obrazotvornosť diel podnecuje našu imagináciu k osobnému prežívaniu a kreovaniu vlastných príbehov. Objekty, závesné obrazy, reliéfne maľby, svetelné inštalácie či najnovšie NFT si vyžadujú vnútorne spomaliť a zamerať pozornosť na drobné nuansy, či už je to postupná zmena farebných odtieňov a hrúbok línií, alebo drobné posuny a rozstupy medzi geometrickými útvarmi. Dehumanizované artefakty nadobúdajú vďaka nepatrným zmenám a expresívnym „nedokonalostiam“ organický charakter, ktorý prirodzene kontrastuje s technologickým aspektom vzniku jednotlivých diel a pridruženou estetikou. Preto aj pomyselný princíp vizuálnej náhody je v skutočnosti výsledkom hodín kódovania, vytvárania autorských softvérov, získavania a vyhodnocovania dát. Autor tak má všetky kroky plne pod kontrolou a môže ovplyvňovať formu a detaily jednotlivých segmentov. 

Samostatná výstava Ašota Haasa Static Motion v DOT. Contemporary predstavuje výber z jeho niekoľkých výrazných cyklov, ukážky signifikantných technologických postupov, ako aj premiérovo vystavené diela, ktoré čerpajú z minulých poznatkov. Koncepcia výstavného projektu sa sústreďuje na motívy pohybu a interaktívny potenciál samostatných diel. Sledujeme prvky repetície a formálnych variácií s príklonom k údernej estetike motívov a farieb, či už je to séria monochromatických minimalistických reliéfnych malieb Simulácia pixelu v priestore (2020) komunikujúca simuláciu poletujúcich častíc, alebo autorove navrstvené a prelínajúce sa lineárne kruhové motívy v analógovej (Spectrum of the Rainbow, 2022) aj v rozsvietenej variácii (S1, 2015). Fyzický pohyb divákov a diváčok je žiadaný, odkrýva totiž nedokonalosti oka a rozohráva signifikantné optické ilúzie, ktoré sú aktualizované v sérii Keep Smiling (2020) – popovo ladených reliéfnych obrazoch zobrazujúcich detských animovaných hrdinov. Do výstavného výberu sme zaradili takisto dielo Flow of Energy, abstraktnú reliéfnu kresbu z plexiskla premieňajúcu sa na hypnoticky dynamický svetelný obraz, ktorý nás vťahuje do jadra neznámej energie.

You may also like

Back to Top